Zmena je na našom tanieri: WWF odporúča, ako jesť zdravo a zároveň prospešne pre planétu
Zmena je na našom tanieri: WWF odporúča, ako jesť zdravo a zároveň prospešne pre planétu

Priemerný Slovák v roku 2022 skonzumoval takmer 32 kg cukru, 70 kg mäsa a mäsových výrobkov, ale len 1,7 kg strukovín.

Aj takéto čísla uvádza vo svojich materiáloch Štatistický úrad Slovenskej republiky


 

„Tieto údaje napovedajú veľa o našom spôsobe života. Zlé stravovacie návyky, ktoré sme si zaužívali, sa pritom odzrkadľujú nielen na chorobnosti populácie, či dokonca predčasnej úmrtnosti, ale ovplyvňujú aj ďalšie oblasti nášho života. Je na čase uvedomiť si, že individuálne voľby nášho jedálnička majú veľký dopad na životné prostredie,” povedala Miroslava Plassmann, riaditeľka WWF Slovensko.

 

Organizácia WWF (Svetový fond na ochranu prírody) vydala nové odporúčania k zdravému a udržateľnému stravovaniu v strednej Európe s názvom "Livewell". Metódu ktorú pôvodne vyvinula vo Veľkej Británii, prispôsobila na podmienky v našom regióne, s ohľadom na miestne nutričné, geografické, kultúrne a trhové špecifiká. 

 

 

Stravovacie odporúčania, ktoré WWF Slovensko prináša v rámci svojej najnovšej správy Zmena je na našom tanieri, boli prispôsobené na naše podmienky v spolupráci s výskumnou organizáciou  Blonk Consultants. Tá na základe údajov o stravovaní dospelých v Českej republike, Maďarsku a na Slovensku navrhla optimalizované jedálničky pre jednotlivé krajiny, tak, aby:

  • boli dodržané všetky národné výživové odporúčania, 
  • stravovanie nebolo pre ľudí drahšie, 
  • sa znížila uhlíková stopa a aj stravovanie prispievalo k splneniu klimatického cieľa do roku 2030, ktorým je obmedzenie globálneho otepľovania na 1,5 °C. 
  •  

„Ľudstvo čelí trojitej výzve: ako zaistiť potravinovú a výživovú bezpečnosť pre všetkých a zároveň udržať globálne otepľovanie na 1,5 °C a zastaviť úbytok prírody. Potraviny, ktoré konzumujeme a ich náročný spôsob výroby prispievajú k úbytku prírody, znečišťovaniu vodných tokov, vyčerpávaniu pôdy a zhoršovaniu potravinovej a výživovej bezpečnosti,” hovorí Irene Lucius, regionálna riaditeľka ochrany prírody WWF-CEE. „Zdravie planéty je úzko spojené s naším zdravím. Uprednostňovanie rastlinnej stravy a zároveň obmedzenie spotreby mäsa je zásadné ako pre nás, tak pro našu planétu.”

 

Ako je to na Slovensku

Aktuálne stravovacie návyky Slovákov nespĺňajú nutričné odporúčania.Podľa štúdií HSBC máme na Slovensku dve tretiny dospelej populácie a až štvrtinu detí, ktorá má nadváhu či obezitu. Odhaduje sa, že v roku 2030 bude trpieť obezitou až 30 % populácie, ak sa súčasný trend nezmení. Zároveň podľa správy WWF naše jedálničky zanechávajú priveľkú uhlíkovú stopu. Tá aktuálne dosahuje 4,51 kg ekvivalentu oxidu uhličitého (CO2e) na osobu a deň. Cieľom štúdie je ukázať, že do roku 2030 môžeme úpravou stravy podľa metódy Livewell znížiť toto číslo na polovicu. 

Navrhovaná strava je flexibilná a pozostáva zo širokej škály potravín. Je bohatá na zeleninu, ovocie a strukoviny, obsahuje primerané množstvo mäsa, mliečnych výrobkov, vajec a rýb. Livewell odporúča minimalizovať konzumáciu potravín s vysokým obsahom tuku, soli a cukru a ultra spracovaných potravín.

 

Aj malá zmena má význam

Autori správy zdôrazňujú skutočnosť, že stravovanie nie je len otázkou osobných preferencií a individuálneho výberu.„Zdravé a udržateľné potraviny by mali byť dostupné a cenovo prijateľné pre každého, a to teraz aj v budúcnosti. Vlády a podniky musia zohrávať dôležitú vedúcu úlohu pri umožňovaní a podpore prechodu na zdravé a udržateľné stravovanie," hovorí Lenka Fryčová, expertka na udržateľnosť WWF-CEE a hlavná autorka správy. „Nezabúdajme pritom, že každá malá zmena má význam. Nie je potrebné, aby niekto robil drastické kroky. Je potrebné, aby veľké množstvo ľudí urobilo sériu malých zmien."

 

Správa Zmena je na našom tanieri vznikla v rámci partnerstva medzi WWF-CEE a spoločnosťou Tesco Central Europe. WWF-CEE a Tesco spoločne podporujú prechod k udržateľnejšej výrobe a spotrebe potravín v Českej republike, Maďarsku a na Slovensku. Ďalšie podrobnosti o partnerstve nájdete tu.

Kategória: Zdravie