Robiť chyby je prirodzené
Autor: Silvia P.
Robiť chyby je prirodzené

Robiť chyby nie je chybou. Chybou je vytvárať prostredie, ktoré ich nepripúšťa a kladie na žiakov neprimeraný tlak na výkon a dokonalosť. Aké dopady na duševnú pohodu to môže mať?


Robiť chyby je neoddeliteľnou súčasťou procesu učenia sa. Naučiť sa, ako k chybám pristupovať a poučiť sa z nich je jednou zo zručností, ktorej by sa mali slovenskí žiaci naučiť už v škole.

 

Škola je inštitúciou, v ktorej rok čo rok rastú nové generácie tých, ktorí budú ovplyvňovať (aj našu) budúcnosť. Popri základnom cieli školskej dochádzky – a to príprave na úspešné uplatnenie sa v spoločnosti, sa na jeden dôležitý aspekt edukácie zabúda. Projektom robimchyby.sk ho chce pripomenúť Liga za duševné zdravie. V školách sa totiž často opomína nevyhnutná súčasť napredovania a zužitkovania získaných vedomostí – duševná pohoda.

 

 

Kde sa stráca duševná pohoda?

Tá sa vytráca v prostredí, kde sú žiaci neustále vystavovaní neprimeranému tlaku na výkon a dokonalosť- v prostredí, kde sú chyby dôvodom na hnev, tresty či posmech. Schopnosť vedieť sa adekvátne vysporiadať s chybami-či už vlastnými alebo s chybami, ktoré majú alebo robia ostatní ľudia je jedným z kľúčov, ktorý otvára dvere k celkovému pocitu duševnej pohody a wellbeingu, a to nie len v prostredí škôl.

Téma duševnej pohody naberá na intenzite práve v čase, keď žiaci i učitelia zahajujú nový školský rok. Rodičov, pedagógov i kolektívy žiakov chce nová kampaň Ligy za duševné zdravie www.robimchyby.sk pripraviť na jeho lepšie zvládnutie. Cieľom kampane je utvrdiť sa v tom, že škola je prostredie, kde je bezpečné, prirodzené, ba priam žiadúce robiť chyby.

Preto Liga za duševné zdravie v spolupráci s mobilným operátorom 4ka vytvorila unikátny edukačný projekt. Prostredníctvom kampane a krátkych videí na stránke www.robimchyby.sk  motivuje žiakov, pedagógov i rodičov k tomu, aby chyby nevnímali ako trestuhodné zlyhania, ale ako výborný nástroj na učenie sa.

 

Chyby nie sú slabosť

Tvárou kampane je pedagóg a mentor Dávid Králik, ktorý vlastnou praxou zhmotňuje myšlienku hodnú šírenia: "Jeden z najväčších rozdielov medzi mnou a mojimi žiakmi tkvie v počte chýb. Ja ich mám v práci i v súkromí za svoj doterajší život na konte mnohonásobne viac, než ktorýkoľvek z nich. Učím vyše dvadsať rokov a ešte nikdy mi nebolo dopriate odučiť hodinu, v ktorej by som neurobil chybu. Myslím, že otázka neznie, či chybu spravím, alebo nie, ale ako sa vysporiadam s chybou, ktorá mi bola dopriata a tiež či dokážem prijímať seba i druhých nie len v čase víťazstva, ale aj vo chvíľach pádov, zlyhaní a chýb. "

Robiť chyby je prirodzené. Poučiť sa z nich a naučiť sa vďaka nim niečo nové je užitočné. Vedieť k nim pristupovať ako k neoddeliteľnej súčasti napredovania a osobného rastu je oslobodzujúce. Ako na chyby reagovať? Príklady konštruktívnej i nekonštruktívnej reakcie na chyby a dlhodobé dopady takýchto reakcií si môžete pozrieť v sérii krátkych videí na stránke www.robimchyby.sk.

 

 

Na prevencii záleží

Liga za duševné zdravie spolupracuje s odborníkmi v rôznych oblastiach s cieľom zlepšiť stav duševnej pohody na Slovensku. Diskusiu na tému duševného zdravia a pohody má za cieľ rozprúdiť už na školách. Jednou z nadväzujúcich aktivít, ktoré Liga za duševné zdravie na slovenských školách rozbieha je Koalícia škôl za duševné zdravie, ktorá s kampaňou robimchyby úzko súvisí.

 

Slovenské školy majú možnosť zapojiť sa do Koalície za duševné zdravie a získať certifikovaný, štandardizovaný nástroj (Anna Freud Centre for Children and Families a CORC – Child Outcomes Research Consilium) na zmapovanie miery duševnej pohody v kolektíve žiakov i učiteľov. Nástroj je lokalizovaný na slovenské podmienky v spolupráci s Mgr. Kornéliou Ďuríkovou (Inštitút duševného zdravia a pozitívnej edukácie Konvalinka) a školy ho môžu členstvom v Koalícii škôl za duševné zdravie získať bezplatne.

ObrázokFoto: Jana Liska,  Liga za duševné zdravie

Liga za duševné zdravie je riadnym členom Mental Health Europe.

Aktivity Ligy a informácie o duševnom zdraví nájdete na týchto miestach:

www.dusevnezdravie.sk - všetko o duševnom zdraví aj o Lige na jednom mieste

https://dusevnezdravie.sk/projekty/- aktuálne projekty Ligy

www.linkanezabudka.sk - bezplatná non-stop linka dôvery Nezábudka a emailové poradenstvo + nonstop ukrajinská Linka dôvery

Facebook (@ligazadusevnezdravie) - stránka s aktuálnymi informáciami, eventmi a kampaňami

Instagram (ligazadusevnezdravie) - výber toho najlepšieho bez dlhých textov na instagrame

LinkedIn (ligazadusevnezdravie) - svet duševného zdravia v businesse

Podcast Ako sa máš? na Apple podcastSpotifyGoogle podcastYoutube

Kategória: Zdravie