Kliešte sú takmer všade a spôsobujú nevídaný nárast počtu prípadov závažných ochorení.
Autor: Peter B.
Kliešte sú takmer všade a spôsobujú nevídaný nárast počtu prípadov závažných ochorení.

Na Slovensku bol v roku 2020 zaznamenaný najvyšší počet prípadov kliešťovej encefalitídy za ostatných 20 rokov. Jedným z dôvodov je zvýšený výskyt kliešťov - v dôsledku klimatických zmien sú často aktívne aj počas zimných mesiacov  a vyskytujú sa aj na miestach, kde by sme ich v minulosti hľadali márne. Kliešťová encefalitída je závažné ochorenie mozgu a miechy. Spôsobov, ako sa pred kliešťovou encefalitídou chrániť je viacero - jedným z preverených a vysoko efektívnych je očkovanie. 


 

Kliešte sú takmer všade
Vplyvom globálneho otepľovania je kliešťov viac a sú aktívne už pri teplote 5°C, teda i počas zimných mesiacov, ak teplota neklesne pod  túto hranicu.  Hranica výskytu kliešťov sa posunula až do výšky 1250 m n. m., čo je nárast od roku 1980 o 400 až 450 výškových metrov.  V súčasnosti pozorujeme nadmerný výskyt kliešťov aj na takých miestach, kde sa pred pár rokmi objavovali len sporadicky.„Kliešte je možné nájsť takmer všade, kde je zeleň s výskytom tráv a kríkov. Po návrate z prírody, zo záhrady ale aj mestského parku je preto dôležitá kontrola celého tela. Kliešte obľubujú miesta s tenšou kožou (podpazušie, podkolenné jamky, slabiny, pod prsníkmi, za ušami, na hlave). Skontrolovať treba aj domáce zvieratá“, hovorí  MUDr. Jana Kerlik, PhD., z Oddelenia epidemiológie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Banská Bystrici.

 

Kliešťová encefalitída
Kliešťová encefalitída je vírusové ochorenie mozgu, miechy alebo mozgových obalov. Priebeh ochorenia je rôzny – od ľahších príznakov až po veľmi závažný priebeh končiaci sa paralýzou, približne 0,5 – 2% prípadov sa môže končiť smrťou.  U ľudí starších ako 55 rokov máva ochorenie závažnejší priebeh a riziko trvalých následkov je u nich väčšie ako u pacientov mladších vekových kategórií. Infekcia nie je prenosná z človeka na človeka, výnimkou je tehotenstvo, keď hrozí prenos z matky na plod. Na rozdiel od lymskej boreliózy, ďalšej choroby prenášanej kliešťom, na kliešťovú  encefalitídu neexistuje špecifická liečba.

 

Na Slovensku bol v roku 2020 zaznamenaný najvyšší počet prípadov kliešťovej encefalitídy za ostatných 20 rokov– zaznamenali sme 185 prípadov, čo oproti  5-ročnému priemeru predstavuje nárast  o 42 %.   K nákaze najčastejšie dochádza prisatím infikovaného kliešťa alebo konzumáciou tepelne neupravených mliečnych produktov najmä kôz.

 

Prevencia
Zásadným odporúčaním je konzumácia len tepelne upravených mliečnych produktov oviec a kôz, vyhýbanie sa kliešťami osídleným oblastiam, použitie repelentov proti hmyzu, nosenie svetlého oblečenia a dlhých nohavíc, vykonávanie prehliadok tela po návrate z prírody. „V prípade, že nájdeme kliešťa, treba ho vybrať čím skôr. Avšak ani správne a včasné odstránenie nemusí zabrániť infekcii, pretože vírus kliešťovej encefalitídy sa na rozdiel napr. od lymskej boreliózy prenáša už v priebehu niekoľkých minút po prisatí. Z uvedeného dôvodu je jedným z účinných a preverených spôsobov prevencie očkovanie,“ dodáva Kerlik.

 

Očkovanie proti kliešťovej encefalitíde je možné celoročne. Po prvom očkovaní ešte protilátok nie je dostatok. Spravidla 14 dní po 2. dávke je ochranná hladina protilátok u viac ako 90 % očkovaných. Po 3. dávke sa účinnosť zvyšuje nad 97 %. Je preto nevyhnutné dokončiť základnú imunizáciu podaním 3. dávky. Po podaní tretej dávky ochrana trvá tri až päť rokov.

 


Významnú časť nákladov spojených s očkovaním môže uhradiť zdravotná poisťovňa.

Kategória: Zdravie