Aby sa infarkt nevrátil...
Autor: Dana K.
Aby sa infarkt nevrátil...

Vedeli ste, že jeden z desiatich pacientov v priebehu jedného roka znovu prekoná mozgovú príhodu alebo infarkt myokardu? A počas dvoch rokov sú to až dvaja z desiatich? Znamená to, že ak ste už raz prekonali infarkt či cievnu príhodu, je pomerne veľká šanca, že do dvoch rokov sa s týmto problémom stretnete opäť. Najčastejšou príčinou je vysoká hladina cholesterolu, čo mnohí ľudia zistia práve po prekonaní infarktu či mozgovej príhody. Vysokú hladinu „zlého“ cholesterolu pritom odhalí jednoduchý krvný test. Človek sa môže cítiť úplne zdravý a až z testu zistí, že má problém s cholesterolom.


Ako zmenšiť riziko?

Znížiť hladinu LDL-C cholesterolu znamená znížiť pravdepodobnosť vzniku infarktu a mozgovej príhody až o 20-25 percent. Možno to dosiahnuť zmenou stravovania a životného štýlu, ale niektorí ľudia na to potrebujú aj pomoc zvonka, teda užívanie liekov. Na medikamentózne zníženie hladiny LDL-C cholesterolu sa používa niekoľko typov liekov, ktoré účinkujú rôznymi spôsobmi. Najbežnejším typom, ktorý preukázateľne znižuje riziko infarktu a cievnej príhody, sú tzv. statíny. Podľa úrovne rizika môžu byť u niektorých pacientov na výraznejšie zníženie hladiny zlého cholesterolu potrebné ešte ďalšie lieky. A tiež sa môže stať, že vysoké dávky statínov nebudete môcť vzhľadom na ich nepríjemné vedľajšie účinky užívať. V takom prípade sa používajú rôzne ďalšie lieky.

 

Hlavne neprestať!

Liečba vysokej hladiny cholesterolu by mala byť dlhodobá, prakticky doživotná, nakoľko aj po relatívne dlhom období normalizácie hladiny tukov v krvi sa môže prejaviť srdcovo-cievna príhoda. Predčasné prerušenie liečby môže rýchlo viesť k opätovnému zvýšeniu hladiny cholesterolu. Rozhodnutím vysadiť lieky veľa riskujete! Keď vám lekár naordinoval liečbu na zníženie cholesterolu, neprestávajte ich užívať ani potom, čo sa hladina cholesterolu dostane „do normálu“. Ak statíny v potrebných dávkach netolerujete, opýtajte sa svojho kardiológa na ďalšie možnosti. Výhodou najmodernejšej biologickej liečby je nielen vysoká účinnosť pri znižovaní hladiny zlého cholesterolu, ale aj nesporné zvýšenie komfortu pacienta. Klasické lieky, určené pacientom po infarkte a mŕtvici, sa musia užívať denne v presne stanovených intervaloch - inak hrozí zvýšené riziko opakovaného ochorenia. Vysoko špecifická biologická liečba predstavuje inováciu v predchádzaní opakovaného infarktu alebo cievnej mozgovej príhody. Pacient si po zaškolení aplikuje sám, čo znamená úsporu času a vyššie pohodlie, bez zbytočných časových obmedzení. Nemusí k svojej pravidelnej dennej dávke liekov pridať ďalšie tabletky. Ak ste v minulosti prekonali infarkt alebo cievnu mozgovú príhodu, prípadne u vás nie je možné dosiahnuť optimálne hodnoty štandardnou liečbou, opýtajte sa na najmodernejšie spôsoby znižovania hladiny cholesterolu svojho lekára.

 

Kategória: Rady redakcie