Zelený zákal vás nemusí pripraviť o zrak
Pondelok, 13. marec 2017
Zelený zákal vás nemusí pripraviť o zrak

Glaukóm, ľudovo nazývaný zelený zákal, je ochorenie zrakového nervu, ktoré prichádza bez toho, aby pacient čokoľvek spozoroval. Právom sa mu preto hovorí „tichý zlodej zraku“. Na celom svete žije s týmto ochorením asi 60 miliónov ľudí a až polovica o svojom ochorení nevie. Predpokladá sa, že do roku 2020 stúpne tento počet až na 80 miliónov.  


Nie je glaukóm ako glaukóm

Glaukóm je ochorenie, ktoré vedie k poškodeniu zrakového nervu. Takto poškodený zrakový nerv postupne stráca schopnosť prenosu informácií z oka do mozgu a dochádza k postupnej a nezvratnej strate zraku.

 

Takmer 90 % všetkých prípadov glaukómu má na svedomí primárny glaukóm s otvoreným uhlom. Spôsobuje ho zvýšenie vnútroočného tlaku, ktorý spomaľuje odtok komorového moku z prednej očnej komory. Býva často bez príznakov, a preto sa zväčša odhalí až v pokročilom štádiu.

 

Glaukóm so zatvoreným uhlom vzniká zúžením uhla medzi dúhovkou a rohovkou, v dôsledku čoho komorový mok ťažko odteká a náhle sa zvyšuje tlak v oku. Pacient s týmto typom glaukómu môže pociťovať bolesť hlavy, očí, pocit na vracanie, vidieť v noci dúhové kruhy okolo svetiel a môže mať tiež rozmazané videnie.

 

Ako ochorenie odhaliť

Nič vás nebolí, nemáte dokonca ani pocit, že horšie vidíte a predsa vám môže glaukóm pomaly poškodzovať zrak. Ako je to možné? Toto ochorenie totiž nepostihuje obe oči rovnako, a tak funkciu toho viac postihnutého supluje oko, ktoré je postihnuté menej. Pri náhodnom prekrytí oka, ktoré je na tom lepšie, príde zrazu pacient na to, že s jeho videním nie je niečo v poriadku. Pacient najskôr spozoruje, že má drobné výpadky zorného poľa, neskôr sa pridruží aj porucha periférneho videnia, rozmazané okraje zorného poľa až celkové zhoršenie ostrosti videnia. Často sa objavuje zhoršené videnie v tmavom prostredí, či pri pohľade do blízka. Tieto príznaky sa zväčša objavia až vtedy, keď je zrakový nerv značne poškodený a pacient už prišiel o 40 % zraku.

 

Ak na sebe pozorujete niektorý z príznakov, bezodkladne vyhľadajte očného lekára:

 • videnie dúhových kruhov okolo svetiel
 • zmeny či strata zraku
 • začervenanie oka
 • nevoľnosť alebo vracanie
 • bolesť očí a hlavy
 • rozmazané videnie
 • zúžené (tunelové) videnie

 

Dôležitú úlohu v prevencii glaukómu zohráva meranie vnútroočného tlaku, ktorý je najvýznamnejším rizikovým faktorom. Pokiaľ je jeho hodnota zvýšená, očný lekár by vám mal urobiť ďalšie odborné vyšetrenia na potvrdenie či vyvrátenie tejto diagnózy.

 

Kedy sa mať na pozore

Glaukóm sa môže objaviť u kohokoľvek, od batoliat až po seniorov. Návštevu očného lekára by ste určite nemali zbytočne odkladať, ak sa u vás v rodine táto diagnóza vyskytuje. Riziko je totiž u vás až 10-násobne vyššie, keďže glaukóm je dedičný.

 

K rizikovým faktorom patrí tiež:

 • zvýšený vnútroočný tlak spôsobený poruchou regulácie tvorby komorového moku či upchatím odtokových kanálikov pre komorový mok
 • vek nad 40 rokov
 • dedičné faktory
 • cievne ochorenia, cukrovka a vysoký krvný tlak
 • ťažké zápaly či vážny úraz oka
 • užívanie kortikosteroidov
 • závažná krátkozrakosť
 • centrálna hrúbka rohovky <0,5 mm

 

Liečbu glaukómu nepodceňujte

Pacienti s glaukómom nie sú zo začiatku svojím ochorením nijako obmedzovaní. Problémy môžu nastať až v pokročilom štádiu ochorenia, kedy pre stratu periférneho videnia nemôžu viesť motorové vozidlo a často sú pre sťaženú orientáciu odkázaní na iných. Neliečený alebo nesprávne liečený glaukóm však môže viesť až k slepote, preto tento problém netreba v žiadnom prípade podceňovať.

 

Glaukóm sa nedá vyliečiť a ani poškodený zrak nie je možné prinavrátiť. Najúčinnejšou prevenciou je preto pravidelná návšteva očného lekára. Len on dokáže včas a presne diagnostikovať chorobné zmeny oka, ktoré ohrozujú náš zrak. Správnou liečbou je však možné znížiť vnútroočný tlak, a tým ochorenie výrazne spomaliť. Pacienti s glaukómom sa liečia predovšetkým neinvazívnym pravidelným používaním očných kvapiek. Ak takáto liečba nezaberie, pristupuje sa k liečbe laserom či chirurgickým zákrokom, prípadne kombináciou týchto metód.

 

Dlhodobá lokálna liečba glaukómu kvapkami má vplyv na povrch oka a vyvoláva u pacientov príznaky suchého oka, ktoré liečime umelými slzami rozličného zloženia. Vzhľadom na rôzne príčiny suchého oka je dôležité, aby pacienti svoje problémy konzultovali s lekárom, ktorý im vie odporučiť adekvátnu liečbu a zvoliť vhodný typ umelých sĺz na ich ochorenie. Nevhodná samoliečba môže príznaky suchého oka zhoršiť. Glaukóm a suché oko sú chronické progresívne ochorenia, ktoré spolu koexistujú. Ani jedno z ochorení nie je možné „vyliečiť”, ale dnešnou modernou liečbou ich vieme dobre kontrolovať.

 

Čoho by sa mali pacienti s glaukómom vyvarovať

K liečbe glaukómu neodmysliteľne patrí aj zmena životného štýlu. Pokiaľ trpíte týmto ochorením, mali by ste sa vyvarovať činnostiam, ktoré môžu vnútroočný tlak zvyšovať, a naopak zaradiť do svojho každodenného života aktivity na jeho znižovanie. Radi si vypijete, denne si doprajete množstvo kávy, fajčíte alebo dvíhate ťažké závažia v posilňovni, či sa ťaháte s obrovskými nákupmi? To všetko by ste mali aspoň obmedziť, ak nie úplne vyškrtnúť zo svojho života. Na pozore by sa mali mať tiež hudobníci, ktorí hrajú na dychové nástroje. Pri dlhom hraní či hraní na nástroji, ktorý kladie veľký odpor, dochádza rovnako k zvyšovaniu vnútroočného tlaku. Na druhej strane je preukázané, že pravidelné aeróbne cvičenie (športová chôdza, jogging, plávanie, bicyklovanie, ...) aspoň 30 minút 4-krát do týždňa môže znížiť vnútroočný tlak až o 20 %. Skôr ako s ním začnete, mali by ste si výber športu odsúhlasiť so svojím lekárom, keďže cvičenie nemusí mať priaznivý vplyv na všetky formy glaukómu a v konečnom dôsledku môže viac uškodiť ako pomôcť.

 

Očný lekár: Liečbu neprerušujte

Glaukóm je závažné ochorenie, preto by pacient nemal v žiadnom prípade liečbu prerušiť. So svojím problémom by sa mal pacient obrátiť v prvom rade na svojho očného lekára, ktorý mu odporučí vhodnú liečbu nielen na glaukóm, ale aj na sprievodné komplikácie. Dodržiavanie predpísanej liečby a pravidelné vyšetrenia u lekára sú pre zachovanie zraku pacienta mimoriadne dôležité. Aj napriek tomu sa odhaduje, že až 25 % pacientov s glaukómom nedodržiava predpísanú liečbu či liečebný režim. Treba však mať na pamäti, že neliečený glaukóm môže pacienta pripraviť o zrak už v priebehu niekoľkých rokov. Náš nezáujem o vlastné zdravie nás tak môže pripraviť o najdôležitejší z našich zmyslov – zrak.

Kategória: Trápi vás