Liečivá látka naproxen pre účinnú úľavu od akútnej bolesti
Autor: Ľubica
 Liečivá látka naproxen pre účinnú úľavu od akútnej bolesti

Bolesť je vždy subjektívna a každý z nás vníma jej intezitu inak. Základným cieľom pri liečbe bolesti je zníženie jej intenzitiy na úroveň, ktorá umožní človeku realizovať každodenné bežné aktivity. Akútna bolesť sa dá riešiť veľmi úspešne a mala by byť adekvátne liečená. Ak sa nelieči, vzniká riziko, že prejde do chronickej perzistentnej bolesti, ktorej liečenie je veľmi náročné a dlhodobejšie. Veľa rokov výskumu predchádzalo objaveniu nesteroidných antireumatík (NSA), ktoré sú kľúčovou skupinou liečiv používaných pri úľave od bolesti pohybového aparátu. Jedným z najrozšírenejších nesteroidných antireumatík s veľmi dobrými analgetickými, protizápalovými a antipyretickými účinkami je liečivá látka naproxen, ktorej hlavnou prednosťou pre pacienta je minimálne riziko kardiovaskulárnych komplikácií.


 

Výskum liečivých látok na utíšenie bolesti je jedným z celosvetovo najrozšírenejších. Z tohto dôvodu sa darí odstraňovať nežiaduce účinky a zvyšovať účinné pôsobenie na bolesť. Tento posun sa významne dotkol aj vývoja liečivých látok, ktoré sú priamo určené na tlmenie bolesti pohybového aparátu a umožnil navyšovať ich šetrnosť k ľudskému organizmu. Sme radi, že sa k nám liečivá látka naproxen dostala a rozšírila tak možnosti individuálnej medikácie, pretože každý pacient reaguje na rôzne NSA rozdielne a naproxen, ktorý sa vo svete dosť často využíva v liečbe, tu chýbal,“ hovorí prof. MUDr. David Pokorný, CSc., ktorý pôsobí na I. ortopedickej klinike 1. LF UK a FN Motol.

 

Ako vzniká bolesť

Bolesť je vyvolaná škodlivým podnetom, ktorý uvoľňuje z traumatizovaného tkaniva tzv. mediátorov bolesti, ktorí dráždia voľné nervové zakončenia senzorických neurónov, tzv. nocireceptory. Informácia z miesta vzniku bolesti (nocireceptorov) sa vo forme vzruchu šíri až do tela senzorického neurónu, ktorý je uložený v zadných miechových rohoch, kde je vzruch prevedený na ďalší neurón a vedený až do šedej mozgovej kôry, ktorá je zodpovedná za samotné uvedomenie si bolesti. Bolesť je vždy subjektívna a každý z nás jej intenzitu vníma inak.

 

Nesteroidné antireumatiká – zmiernenie intenzity akútnej bolesti

Farmakologicky je možné intenzitu bolesti tlmiť na všetkých úrovniach bolesti. Na úrovni nocireceptorov účinne pôsobia nesteroidné antireumatiká (NSA). Základným mechanizmom ich účinku je prekážka v tvorbe cyklooxygenázy (COX), teda kľúčového enzýmu pri syntéze prostaglandínov, ktoré zvyšujú citlivosť nocireceptorov k mediátorom bolesti. Cyklooxygenáza sa v našom organizme vyskytuje minimálne v  dvoch izoformách COX-1 a COX-2. Zatiaľ čo COX-1 sa tvorí za bežných fyziologických podmienok a je zodpovedná za produkciu protektívnych prostaglandínov (chráni napr. žalúdok), izoforma COX-2 je indukovaná primárne pri rozvoji zápalu a vedie k tvorbe zápalových prostaglandínov (zvyšujú účinok mediátorov bolesti na nocireceptoroch).

 

Nesteroidné antireumatiká – gastrotoxicita a kardiotoxicita

Neselektívne NSA zabraňujú tvorbe oboch izoforiem cyklooxygenázy, a tak účinne tlmia bolesť. Majú však spoločný nežiaduci účinok, a to gastrointestinálnu toxicitu, ktorá je daná inhibíciou tvorby COX-1. Z tohto dôvodu boli vyvinuté COX-2 selektívne inhibítory, tzv. „coxiby“, ktoré majú výrazne nižšiu gastrointestinálnu toxicitu. Nečakane sa však ukázalo, že tieto lieky vykazujú kardiovaskulárnu toxicitu a po ich podávaní stúpa  výskyt kardiovaskulárnych príhod (infarkt myokardu, iktus, kardiovaskulárne úmrtie). Vzhľadom nato, že kardiovaskulárne ochorenia spôsobujú 47 % všetkých úmrtí v Európe, bolo zvýšené riziko kardiovaskulárnych príhod počas liečby s NSA, podrobené intenzívnemu výskumu a patrí tak medzi najpreštudovanejšie nežiaduce účinky liekov v celej histórii. Výsledky týchto systematických hodnotení a metaanalýz ukázali, že výskyt kardiovaskulárnych príhod stúpa nielen po podaní coxibov, ale aj pri užívaní niektorých neselektívnych NSA. Kardiotoxicita jednotlivých NSA sa významne líši a u niektorých NSA sa navyše prejavuje už v skorých fázach terapie.

 

Naproxen – najbezpečnejšia voľba pre pacientov s vysokým rizikom kardiovaskulárnych komplikácií

Liečivá látka naproxen sa zaraďuje medzi neselektívne nesteroidné antirumatiká s veľmi dobrým analgetickým, protizápalovým a antipyretickým účinkom. Podobne ako u ostatných nesteroidných antireumatík je podávanie naproxenu spojené s rizikom gastrotoxicity,unikátna je však jeho nízka kardiotoxicita v porovnaní s ostatnými neselektívnymi NSA a coxibami. Užívanie naproxenu je tak pre pacienta spojené s nižším rizikom vzniku kardiovaskulárnych komplikácií. Na rozdiel od iných často užívaných liečivých látok z rovnakej skupiny voľne predajných liekov, napr. ibuprofenu a diklofenaku, má naproxen dlhší plazmatický eliminačný poločas (až 15 hodín), čo umožňuje dosahovať stálu hladinu lieku, takže naproxen si stačí zobrať 2x za deň. Naproxen tak lepšie tlmí bolesť počas noci a umožňuje aktívne prežiť deň. Medzi ďalšie výhody naproxenu patrí tiež rýchly nástup účinku, a to približne do 1 hodiny. Naproxen je z pohľadu dnes dostupných dát liekom prvej voľby u pacientov so zvýšeným kardiovaskulárnym rizikom a s nízkym alebo miernym gastrointestinálnym rizikom. Napriek tomu by sa mal každý pacient poradiť s lekárom o vhodnom dávkovaní v prípade dlhodobého užívania.

Kategória: Rady redakcie