Ruky odrážajú vašu osobnosť
Autor: Wera W.
Ruky odrážajú vašu osobnosť

Možno ste už počuli o chirológii. Či už tomu veríte, alebo nie – osvedčila sa v mnohých oblastiach vrátane liečenia. Nie je to jasnovidectvo, ale čítanie z rúk a jeho interpretácia. Tvar rúk a ich farba odhaľujú naše reakcie, ale aj to, ako sa vyvíja naša osobnosť. Čiary zasa vypovedajú o tom, čím sme prešli v minulosti, čím prechádzame v prítomnosti.


Čítanie z ruky vám umožní poznať lepšie nielen samého seba, ale aj iných. Máte dostatok životnej energie? Kde môžete lepšie využiť svoju kreativitu? Vybrali ste si vhodné povolanie? Aj odpovede na takéto otázky nájdete na svojich rukách.

 

Spoznaj sám seba

To je nápis, ktorý si môžete prečítať na chráme v Delfách. To isté je cieľom chirológie. Jej prvými stúpencami boli lekári, okrem iných aj Hippokrates, ktorý pozoroval ruky pacientov, aby určil ich zdravotný stav, a filozofi, napríklad Aristoteles, ktorý z nich ľuďom predpovedal ich osudy.

Chirológia môže rodičom napovedať, čomu by sa mohli venovať ich deti, kde majú silné stránky a že vlastne nie sú ich kópiou (to keby ste ich chceli „nútiť“ ísť vo vašich stopách:)). Čítanie z rúk vám napovie, aké máte profesijné danosti a podľa toho si môžete nájsť povolanie, v ktorom sa najlepšie uplatníte. Je neuveriteľné, koľko sa toho skrýva na našich rukách a málokto si to uvedomuje. Chirológia je pritom exaktná veda.

 

Chirológia v praxi
Čítanie z rúk znie ako pochybná pseudoveda, no skutočne sa využíva v mnohých oblastiach, pretože má vedecký základ. Kde napríklad?

 

Lekárska diagnostika z dlane

Línie a čiary na dlaniach a prstoch sa stali predmetom štúdia aj z genetického hľadiska. Lekári potvrdili  súvislosť medzi vrodenými chybami, napríklad chorobami srdca či mongolizmom alebo vírusovými ochoreniami ako rubeola, a motívmi a znakmi objavujúcimi sa na dlaniach a nechtoch jednotlivca. A ešte jedna súvislosť. Dnes je už známe, že väčšinu kožných chorôb spôsobujú citové problémy a úzkosť.


Energia z rúk
Už v roku 1933 podali odborníci dôkazy o tom, že vibrácie, ktoré sa uvoľňujú z čiar a prstov, majú u každého rôznu intenzitu, a že hmatové telieska rúk a prstov sú priamo spojené s mozgom. Vyfotili toky energie z rúk a videli unikajúce svetelné záblesky, ktoré sa križovali presne v bodoch používaných pri akupunktúre – tradičnej čínskej liečiteľskej metóde, ktorá vyrovnáva energiu zapichovaním tenkých ihiel do pokožky. A práve vďaka tejto energii môže liečiteľ pomôcť pacientovi zbaviť sa bolesti.

 

Máte dostatok energie?
A aká je vaša fyzická odolnosť, či zdravie? Vaše ruky vás o tom poinformujú.

Napríklad štvorcová, zatvorená a hrubá dlaň je zdrojom životnej energie. Jej dve čiary života sú jasné a výrazné tak na začiatkoch, ako aj na koncoch. Je to znak dobrého zdravotného stavu. Výraznejšia z čiar života tvorí oblúk okolo pahorka Venuše, ktorý je výrazne vystúpený. Kombinácia predchádzajúcich znakov prezrádza, že máte dostatok životnej energie a srdečnú povahu.

Ak sú čiary na ruke široké, vaša energia je ešte väčšia. Navyše, široká čiara života znamená fyzickú zdatnosť.

Prsty kratšie ako dlaň svedčia o tom, že vaša energia pochádza z vitality. Ak je zakončenie prstov lopatkovité, vaša životná sila a energia sa zdesaťnásobuje. Rovnako je to aj vtedy, ak je váš palec široký.

Ak máte hladké, lesklé a ružové nechty s výraznými polmesiačikmi pri koreni, určite sa tešíte z výborného zdravia. Vaše energetické zdroje sú ešte mohutnejšie, ak máte

hranaté, široké alebo zaokrúhlené nechty.

---------------------------------

Viac o svojich rukách nájdete v knihe Ruky odrážajú vašu osobnosť. Rozdelená je do dvoch častí. V prvej sa naučíte pozorovať vlastné ruky, rozlišovať ich tvar, tvar prstov, identifikovať jednotlivé pahorky pod prstami a na dlaniach, dermatoglyfy – znaky na dlaniach a nechtových článkoch prstov – a nakoniec všetky čiary nachádzajúce sa na vašich dlaniach.
V druhej časti sa už budete učiť čítať z charakteristických znakov na vlastných dlaniach. Ak budete mať chuť získavať nové poznatky o životnej energii, profesijnej orientácii a úspechu vo vybranom povolaní, o láske, peniazoch, tvorivosti a najmä o tom, čo nosíte vo svojom srdci, prejsť od teórie k praxi nebude ťažké. Množstvo ilustrácií vám umožní ľahšie sa vyznať vo vašich rukách.

Kategória: Rady redakcie